Mắc khén là gia vị đặc trưng cho các món ăn Tây Bắc

Mắc khén xuất hiện trong bữa ăn của người dân tộc vùng núi cao Tây Bắc như nước chấm của người Kinh, trong bữa ăn không có vị Mắc khén là hôm ấy bữa cơm đã bớt ngon đi vài phần.

0 đ
0đ
Số lượng
1003 Người quan tâm
Giao hàng miễn phí cho đơn hàng từ 350,000đ